Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. GemeentenBlue triangle

Gemeenten

Dyslexiezorg Noord-Nederland (DZNN) is een laagdrempelige en flexibele instelling voor specialistische dyslexiezorg; DZNN verzorgt presentaties over haar werkwijze, verwijsanalyses en mogelijkheden voor een vlotte, harmonieuze en gelijkwaardige samenwerking met scholen en CJG's. DZNN treedt graag op als geprekspartner van gemeentes en samenwerkingsverbanden bij het formuleren van - en inhoud geven aan jeugdbeleid.

DZNN heeft vanaf het begin van haar bestaan gewerkt vanuit de overtuiging dat - naast de ouders - de school, leerkracht en intern begeleider van eminent belang zijn in de leef - en ervaringswereld van het kind. In de samenwerking met scholen werken wij dan ook alleen met mensen die weten wat het is om voor de klas te staan, die weten dat onderwijs veel energie vergt, 'topsport' is. Door te luisteren naar de knelpunten en problemen waar leerkrachten en intern begeleiders in de praktijk tegen aanlopen begrijpt DZNN waar en op welke gebieden ondersteuning of educatie echt gewenst is. Andersom is het team van DZNN graag in gesprek met leerkrachten en intern begeleiders om kennis op te doen. DZNN ervaart de samenwerking met de school als bijzonder waardevol; specialistische dyslexiezorg en onderwijs werken gezamenlijk aan kenniscirculatie. 

DZNN maakt vanuit een specialistische invalshoek de verbinding met het onderwijs. Dit doet DZNN door leerkrachten, intern begeleiders en teams te ondersteunen en begeleiden bij kinderen met leerproblemen. Daarnaast geeft DZNN masterclasses of deelt kennis over de meest soepele routes naar het juiste hulpaanbod. Kort samengevat: DZNN werkt graag mee aan een effectieve, gelijkwaardige ketenrelatie.