Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliënttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. Particuliere dyslexiezorgBlue triangle
  4. BehandelingBlue triangle

Behandeling

Indien uw kind geen recht heeft op de dyslexiebehandeling die door de gemeente wordt vergoed, kunt u kiezen voor particuliere behandeling. Binnen de particuliere behandeling wordt het aanbod geheel afgestemd op de behoeften van uw kind (ook geschikt voor hoogbegaafde kinderen met dyslexie). Een dyslexiebehandeling start naar aanleiding van een dyslexieonderzoek en dyslexieverklaring. Het is waardevol voor een kind om een dyslexieverklaring te hebben, maar een dyslexiebehandeling is daarnaast zeer waardevol; zowel voor het lezen en spellen, als voor het omgaan met de dyslexie.

Kinderen komen maken wekelijks een behandelsessie mee, in aanwezigheid van een ouder. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van pen-en-papiermateriaal, een schoolbord en de computer. Voordat DZNN met een dyslexiebehandeling begint, wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd met als doel de ernst van de lees - en spellingproblemen in te schatten. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de onderliggende problematiek. Ouders en behandelaar krijgen daarmee een redelijk goed idee van de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die zij van een behandeling mogen hebben. Zeker in geval van ernstige dyslexie is de aanwezigheid van een ouder bij elke behandelsessie van belang: de ouder ziet en hoort hoe kind en behandelaar samenwerken. De ouder weet dan ook exact hoe de behandeling in de thuissituatie vormgegeven kan worden. De aanwezigheid van de ouder bij de dyslexiebehandeling is een belangrijke succesfactor: naast overdracht van technische aspecten van de behandeling, beïnvloedt de behandeling de 'mindset' van zowel kind als ouder. Juist die orthopedagogische aspecten van de behandeling maken de aanwezigheid van de ouder noodzakelijk.

De kosten van de particuliere behandeling zijn voor rekening van ouders. U kunt uw kind hier aanmelden.

Wilt u meer weten over de behandeling? Lees ook: Behandeling en Sleutelkenmerken.