Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. Behandeling Blue triangle

Behandeling

Dyslexiezorg Noord-Nederland werkt met onderzoeks- en behandelmodellen die erkend zijn door het Nederlands Kwaliteitsinsituut Dyslexie. DZNN voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Kinderen maken wekelijks een behandelsessie mee, in aanwezigheid van een ouder. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van pen-en-papiermateriaal, een schoolbord en de computer.

Voordat DZNN met een dyslexiebehandeling begint, wordt een diagnostisch onderzoek uitgevoerd met als doel de ernst van de lees - en spellingproblemen in te schatten. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van de onderliggende problematiek. Ouders en behandelaar krijgen daarmee inzicht in de ernst van de dyslexie en van de verwachtingen die zij van een behandeling mogen hebben.

Zeker in geval van ernstige dyslexie is de aanwezigheid van een ouder bij elke behandelsessie van belang: de ouder ziet en hoort hoe kind en behandelaar samenwerken. De ouder weet dan ook exact hoe de behandeling in de thuissituatie vormgegeven kan worden. De aanwezigheid van de ouder bij de dyslexiebehandeling is een belangrijke succesfactor: naast overdracht van technische aspecten van de behandeling, beïnvloedt de behandeling de 'mindset' van zowel kind als ouder. Juist die orthopedagogische aspecten van de behandeling maken de aanwezigheid van de ouder noodzakelijk.