Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. Afstemming met schoolBlue triangle

Afstemming met school

"Leerkrachten en intern begeleiders zijn van harte welkom behandelsessies bij te wonen. Het team van DZNN is ook graag bereid presentaties te verzorgen voor schoolteams: Hoe wordt diagnostiek vormgegeven? Hoe ziet de behandeling er uit? Hoe beïnvloedt de behandeling het sociale en emotionele functioneren van kinderen?"

Mevrouw B. (Bonny) de Groot is opgeleid als leerkracht basisonderwijs en behaalde haar master Special Needs; als consulente onderhoudt zij contact met leerkrachten en intern begeleiders.

Is een kind bij DZNN in behandeling, dan vindt afstemming plaats tussen DZNN en de school, telefonisch, per mail en in de vorm van een schoolbezoek. DZNN wil aansluiten bij het onderwijs zoals dat vorm krijgt in de school. DZNN heeft haar 'wortels' in de scholen en spreekt dezelfde taal als de leerkrachten, intern begeleiders.  Kinderen brengen een belangrijk deel van hun tijd door op school. Het welbevinden van het kind is van invloed op het schoolse functioneren; het functioneren op school is van invloed op het welbevinden. Juist daarom hecht DZNN grote waarde aan contact met de school tijdens de fase van de diagnostiek en ook daarna. Afstemming tussen het kind, ouders, school en DZNN draagt bij aan een voorspoedige behandeling. De onderwijsconsulent van DZNN wil krachten bundelen als het gaat om de kennis en vaardigheden van de scholen en de DZNN-expertise omtrent dyslexie. De expertise van de school in het proces van diagnostiek en behandeling is onontbeerlijk.

 
Dyslexiezorg Noord-Nederland ondersteunt scholen graag met het invullen van het aanmeldingsformulier voor scholen. Neem gerust contact op met ons secretariaat.