Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. OudersBlue triangle
  3. InformatieBlue triangle

Informatie

Voor de meeste mensen is lezen en schrijven een vanzelfsprekendheid, maar voor kinderen met dyslexie niet. Zij hebben moeite met het maken van de koppeling tussen geschreven en gesproken taal. Met andere woorden: ze zien de woorden wel, maar herkennen deze soms niet. Daardoor weten ze niet altijd wat er staat. Vaak worden woorden radend gelezen. Dyslectici slagen er door een neurologische aandoening in de hersenen moeilijk in om taal te automatiseren. Dat wil zeggen dat dyslectici bijvoorbeeld moeite hebben met het herkennen en vloeiend gebruiken van woorden. Ze hebben normaal gesproken geen probleem met begrijpend lezen, maar dyslexie kan het begrijpend lezen wel belemmeren. Ook erfelijkheid speelt een rol in dyslexie. Het gebeurt vaak dat ouders die hun kind hebben laten onderzoeken, zelf het sterke vermoeden krijgen dat sprake kan zijn van een onontdekte dyslexie.  

Een taal als het Nederlands, met een ingewikkelde structuur, is voor mensen met taalvaardigheidsproblemen moeilijk te vatten. Maar ook het leren van een moderne vreemde taal blijkt vaak een crime. Dyslexie houdt méér in dan niet zo goed kunnen schrijven of lezen van de eigen taal of modern vreemde taal als Engels of Frans. Dyslexie kan grote sociale en emotionele gevolgen hebben, omdat het kind moeilijker mee kan komen in een verbale, talige leefomgeving. In onze maatschappij draait alles om communiceren, veelal schriftelijk, in mailtjes, wegwijzers, ondertiteling, en in de krant. Zelfs rekenmethodes staan bol van de verhaaltjessommenuitbarstingen en zelfs lichamelijke klachten.

 Dyslexie zegt niets over intelligentie en komt dus ook voor bij een hoge begaafdheid. Ongeveer drie procent van de mensen in Nederland heeft ernstige dyslexie.

 Genezen van dyslexie is niet mogelijk, het probleem verkleinen wel. Zoals bij veel aandoeningen is vroegtijdige signalering de sleutel tot een succesvolle behandeling. De behandeling bij Dyslexiezorg Noord-Nederland richt zich op het transparanter maken van de taal. Het inzicht in de taal wordt stap-voor-stap opgebouwd. Dat begint met het opnieuw leren kennen en herkennen van klanken. Inzicht wordt gegeven in woordstructuren. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van pen-en-papier, whiteboard en software, zoals die is ontwikkeld door de befaamde dyslexie-onderzoeker Tom Braams.

 De behandeling vraagt een stevige inzet van cliënt, ouder(s) en behandelaar. De behandeling kost energie, maar geeft ook veel energie, zo is de ervaring. Het kind moet het gevoel hebben dat het grip krijgt op het leerprobleem; dat motiveert. Verder wordt onderzocht hoe het kind  de dyslexie beleeft. Hoe gaat het kind ermee om, welke betekenis geeft het kind eraan?  En de ouders? Met name als bij ouders ook sprake is van dyslexie, wil de ouder het kind besparen voor hetgeen hij of zij zélf heeft meegemaakt. Dat kan complicerend werken, vooral als het gaat om de communicatie met school.