Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DZNNBlue triangle
  3. Missie en visie DZNNBlue triangle

Missie en visie DZNN


Dyslexiezorg Noord-Nederland richt zich expliciet op de behandeling van dyslexie. Het team van in dyslexie gespecialiseerde psychologen en orthopedagogen werkt vanuit wetenschappelijke kennis en met praktische behandelervaring, met een scherp oog voor de mogelijkheden van het kind en zijn of haar leer- en leefomgeving. Dyslexiezorg Noord-Nederland is opleidingsinstituut voor studenten die in de eindfase verkeren van hun studie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is Dyslexiezorg Noord-Nederland praktijkopleider voor de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog. 
 
Missie
Het optimaal helpen ontplooien van talenten van dyslectische cliënten in de leeftijd van het basisonderwijs, in hun leef- en leersystemen door middel van het bieden van een veilige en uitdagende onderzoeks- en behandelsituatie, waarbij een harmonieuze omgang een belangrijke kernwaarde is. Een professionele, aandachtsvolle omgang tussen collega's onderling, medewerker richting de cliënt en omgekeerd, allemaal aspecten van een behandeling die krachten bundelt met en rond het kind.  DZNN zoekt de nabijheid van het kind, zijn of haar ouders, de school en wijk- of gebiedsteam, op een gelijkwaardige wijze. 
 
Visie
Dyslexiezorg Noord-Nederland staat voor hoogwaardig - op wetenschappelijke inzichten gebaseerd - dyslexieonderzoek en effectieve dyslexiebehandelingen, in de nabijheid van de cliënt en in nauwe samenwerking met scholen en wijk- of gebiedsteams.