Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DZNNBlue triangle
  3. KlachtenBlue triangle

Klachten

DZNN hecht grote waarde aan een goede, efficiënte en cliëntvriendelijke dienstverlening. Onze medewerkers doen hun best om u op een prettige manier van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u in uw verwachtingen wordt teleurgesteld. Als dat zo is: Laat het ons weten.

Beginnen bij het begin...
Heeft u een klacht over onze zorg- of dienstverlening? Dan kunt u die eerst bespreken met de medewerker die deze klacht heeft veroorzaakt of met de persoonlijk begeleider en/of de leidinggevende. Zij zijn altijd bereid om met u te overleggen en te werken aan een oplossing van de situatie.
 
Het best kunt u een afspraak maken, omdat u dan zeker bent dat u de betrokken medewerker(s) zult aantreffen en dat zij voldoende tijd voor u vrij maken. Wanneer u denkt dat uw klacht telefonisch behandeld kan worden, is dit uiteraard ook een mogelijkheid. In elk geval wordt een klacht op die manier eerst in overleg tussen de direct betrokkenen besproken en wordt direct naar een oplossing gezocht. Als de oplossing naar uw idee onvoldoende is of niet naar uw tevredenheid is, kan de praktijkmanager en/of directeur zorg bij de behandeling van uw klacht worden betrokken. Het secretariaat kan u de benodigde gegevens verstrekken, zodat een afspraak gemaakt kan worden.
 
...dan een tussenstap...
U kunt van mening zijn dat er nog steeds onvoldoende aandacht aan uw klacht is/wordt besteed of dat de klacht nog niet tot tevredenheid is opgelost. Ook is het mogelijk dat u een reden heeft om uw klacht niet rechtstreeks aan de betrokkenen voor te leggen. In zo'n situatie kunt u een afspraak maken met een lid van de Raad van Bestuur van DZNN. Via het secretariaat  van DZNN kunt u een afspraak maken. Ook nu zal (opnieuw) geprobeerd worden de oplossing te vinden op de plaats waar de klacht speelt en met de betrokken medewerker(s).
 
...dan de klachtencommissie
Bent u van mening dat er onvoldoende aandacht aan uw klacht is besteed of dat de klacht naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u - of een vertegenwoordiger van u - uw klacht schriftelijk voorleggen aan de klachtencommissie van DZNN. De commissie beantwoordt aan de wettelijke eisen die gesteld zijn aan de behandeling van klachten in de Jeugdwet. De voorzitter van de klachtencommissie is een (onafhankelijke) klachtenfunctionaris. 
 
U kunt aangeven wat er door de locatie al met uw klacht is gedaan. In de 'Klachtenregeling' vindt u de werkwijze, de bevoegdheden van de klachtencommissie, de procedure van de klachtenbehandeling en de adresgegevens. U kunt deze klachtenregeling opvragen bij het secretariaat van DZNN. U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst van uw brief, informatie over de verdere procedure en informatie over de samenstelling van de klachtencommissie.