Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DZNNBlue triangle

DZNN

Dyslexie betekent letterlijk beperkt (dys) lezen (lexis). Mensen die dyslectisch zijn, hebben niet alleen een hardnekkig probleem met lezen, maar ook met spellen. Dit komt doordat er in de hersenen geen goede koppeling wordt gemaakt tussen klanken en letters. Hierdoor hebben dyslectici moeite om een woord dat ze horen goed op te schrijven. Ook het lezen verloopt moeizaam omdat de letterklankkoppeling niet voldoende tot stand komt of niet goed is geautomatiseerd. Dyslexie levert problemen op met het leren, omdat informatie schriftelijk wordt aangeboden en van leerlingen wordt verwacht dat zij hun taken ook op schrift aanleveren. Dyslectici kunnen een lage, normale of hoge intelligentie hebben. Het is bekend dat dyslexie erfelijk kan zijn: vaak komt het meerdere keren in één gezin of familie voor. Het is ook mogelijk dat dyslexie voor het eerst voorkomt binnen een familie.

                                                                                                                                                     
Komt dyslexie veel voor? Tussen de acht en tien procent van de bevolking ondervindt er de gevolgen van. Niet alleen kinderen maar ook jongeren en volwassenen. Ongeveer 3 tot 4 procent heeft een ernstige vorm van dyslexie. Ernstige dyslexie dient specialistisch behandeld te worden. 


Dyslexiezorg Noord-Nederland is praktijkopleider voor de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek en is daarnaast opleidingsplaats voor de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Aan het DZNN-opleiderschap voor postdoctorale opleidingen worden hoge eisen gesteld; DZNN stelt op haar beurt hoge eisen aan de inzet en deskundigheid van de opleidelingen. Het Samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen verzorgt de beroepsopleiding tot GZ-psycholoog.


Dyslexiezorg Noord-Nederland is aangesloten bij de Stichting Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een stichting die erop toeziet dat het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling op een juiste manier wordt uitgevoerd. Het NKD voert een kwaliteitszegel en registreert de dyslexiezorgaanbieders. Op deze manier bevordert het NKD het zorgaanbod voor kinderen met dyslexie conform de hoogste kwaliteitseisen die beschikbaar zijn.