Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. Vergoeding dyslexiezorgBlue triangle
  4. Friese gemeentenBlue triangle

Friese gemeenten

Dyslexiezorg Noord-Nederland (DZNN) heeft met alle Friese gemeenten een contract. Er is geen sprake van een eigen bijdrage. De dyslexiezorg wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente. Uw kind komt in aanmerking voor de vergoede dyslexiezorg als aan de voorwaarden is voldaan. De aanmeldingsprocedure voor de scholen is ongewijzigd. Voor de zorgverlener heeft er wel een wijziging plaatsgevonden (zie onderstaand schema). Mochten hierover nog vragen zijn, neem gerust contact op met ons secretariaat. De volgende aanmeldingsprocedure geldt voor alle Friese gemeenten (met uitzondering van gemeente Leeuwarden):
 
Aanmeldingsprocedure Friese gemeenten vergoede dyslexiezorg 2019
Stap 1 School De school vermoedt dat er sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie bij de leerling en heeft hiervan een leerlingdossier opgebouwd (zie ook deze toelichting).
Stap 2 School De school (en ouders) melden aan bij DZNN. 
Stap 3 DZNN DZNN geeft aanmelding door aan gemeente (bij toestemming ouder(s)/verzorger(s)) en beoordeelt of de aanmelding voldoet aan de criteria voor EED. Er wordt een verzoek gedaan voor vergoede dyslexiezorg.
Stap 4 Gemeente De gemeente geeft een akkoord op dit verzoek
Stap 5 DZNN Er wordt een onderzoek naar dyslexie gedaan door DZNN. Deze wordt volledig vergoed (onafhankelijk van de uitkomst van het onderzoek).
Stap 6 DZNN Als er sprake blijkt te zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie, doet DZNN opnieuw een verzoek voor dyslexiezorg bij de gemeente (met toestemming van ouder(s)/ verzorger(s)).
 
Stap 7 Gemeente De gemeente geeft een akkoord op dit verzoek.
Stap 8 DZNN DZNN start met de behandeling. Deze wordt volledig vergoed door uw gemeente.

DZNN is in Friesland gevestigd in Dokkum, Drachten, Heerenveen, Joure, Jubbega, Makkum en Sneek