Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. SleutelkenmerkenBlue triangle

Sleutelkenmerken

Ouders als medetherapeut
De kennis en ervaring van de behandelaars, hun wetenschappelijke achtergrond in combinatie met een authentieke kindgerichtheid, laagdrempelige omgang met scholen en de behandeltrajecten vormen belangrijke succesfactoren van de behandeling. Daarnaast is de aanwezigheid van een ouder bij elke behandelsessie van belang: de ouder ziet en hoort hoe kind en behandelaar samenwerken. De ouder weet dan ook exact hoe de behandeling in de thuissituatie vormgegeven kan worden. De aanwezigheid van de ouder is een belangrijke succesfactor: naast overdracht van technische aspecten van de behandeling, beïnvloedt de behandeling de 'mindset' van zowel kind als ouder. Juist die orthopedagogische aspecten van de behandeling maken de aanwezigheid van de ouder noodzakelijk. Bij minimaal 90% van (een deel van) de behandelingen is een ouder aanwezig.

Behandelingen bij Dyslexiezorg Noord-Nederland worden gekenmerkt door:
  • Specialistische  behandeltrajecten;
  • Afstemming met de school; schoolbezoek door schoolbezoeker met als doel uitleg te geven over de behandeling; daarnaast: mailcontact of telefonisch contact tussen de desbetreffende behandelaar en leerkracht/intern begeleider; ook is de leerkracht of intern begeleider welkom behandelingen bij te wonen, na toestemming van de cliënt;
  • Gespecialiseerde en betrokken behandelaar die werkt vanuit een multidisciplinair team, waardoor bij DZNN directe consultaties (observaties) plaats kunnen vinden vanuit andere disciplines;
  • Directe betrokkenheid van de ouders door deelname aan het behandelprogramma als medetherapeut. De directe betrokkenheid van een ouder is een belangrijke succesfactor: vader of moeder ziet en hoort hoe de behandelsessies gestalte krijgen, hoe de behandeling vorm wordt gegeven, hoe het kind reageert op de behandeling, hoe de 'mindset' van het kind verandert en hoe de behandeling in de thuissituatie deels voortgezet kan worden.