Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. Particuliere dyslexiezorgBlue triangle

Particuliere dyslexiezorg

U kunt goede redenen hebben op particuliere basis diagnostiek en behandeling te laten verrichten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind niet voldoet aan de criteria voor de vergoede dyslexiezorg. Tussen de vergoede dyslexiezorg en de particuliere dyslexiezorg bestaat overigens geen inhoudelijk verschil; de behandelprotocollen zijn identiek.  Als u op zoek bent naar adequate adviezen voor uw kind met lees- en/ of spellingsproblemen en er mogelijk sprake is van dyslexie, dan is het mogelijk een particulier onderzoek (niet vergoed onderzoek) aan te vragen bij DZNN.

Of toch dyslexie?
Wanneer uw kind op dit moment het voortgezet onderwijs volgt, is het goed mogelijk dat - vanwege de moderne vreemde talen, de hogere abstractiegraad van teksten, langere teksten en de groeiende hoeveelheid teksten - de vraag boven komt of toch sprake zou kunnen zijn van dyslexie. Leerlingen met een matige dyslexie en een bovengemiddelde intelligentie hebben vaak geen extra hulp nodig gehad op de basisschool. Hoewel ze misschien nooit tot de zwakste 25% lezers van de groep hebben behoord, kan het lezen op het voortgezet onderwijs toch problemen opleveren. Tijdens het onderzoek blijkt dat het lezen en spellen bij deze leerlingen vaak niet geautomatiseerd is. Het leestempo is te traag en weinig nauwkeurig en er worden veel spellingsfouten gemaakt in proefwerken en werkstukken; Engels blijkt nogal eens een struikelblok.