Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliënttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. IntelligentieonderzoekBlue triangle

Intelligentieonderzoek

Bij een intelligentieonderzoek worden de cognitieve capaciteiten van uw kind in beeld gebracht. Als u zich afvraagt of uw kind intellectueel overschat of juist onderschat wordt, is het mogelijk om de begaafdheid van uw kind in beeld te brengen. Wat zijn sterke kanten en wat zijn minder sterk ontwikkelde kanten binnen het intelligentieprofiel? Zijn de vaardigheden ongeveer even sterk ontwikkeld of is er veel verschil tussen de sterke en zwakke kanten? Als er grote (significante) verschillen zijn, levert dit voor uw kind vaak problemen op.

Voor het aanvragen van een intelligentieonderzoek, kunt u uw kind hier aanmelden.