Dyslexiezorg Noord Nederland
Sluiten
Header placeholder
  1. Cliƫnttevredenheidscijfer is een 8.7!
  1. HomeBlue triangle
  2. DyslexieBlue triangle
  3. DiagnostiekBlue triangle

Diagnostiek

Dyslexie-onderzoek dient - bij voorkeur - vroegtijdig in de schoolloopbaan te gebeuren, zodat effectieve hulp zo vlot mogelijk kan starten. Bij DZNN wordt de diagnostiek en behandeling van dyslexie volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling uitgevoerd. Deze richtlijnen worden streng gehanteerd omdat Dyslexiezorg Noord-Nederland wil werken conform de hoogste kwaliteiteisen. Bij de diagnostiek worden, naast de begaafdheid, het lezen en spellen, de belangrijkste cognitieve functies die samenhangen met lezen en spellen onderzocht. De analyse en beoordeling van de cognitieve voorwaarden voor lezen en spellen maakt het mogelijk een evaluatie te maken van lees- en spellingproblemen van verschillende aard en meer specifiek voor een differentiaaldiagnostische evaluatie en indicatie van dyslexie. Een belangrijk deel van het onderzoek is computergestuurd; zowel de testafname als de scoring van de resultaten verloopt geautomatiseerd. Het onderzoek bestaat uit tien verschillende taken:

  • criteriumtaken: leestaak, spellingtaak;
  • cognitieve taken: foneemdeletietaak, letter-klank identificatietaak, letter-klank discriminatietaak, benoemtaak, geheugenspantaken klanken en syllabes;
  • cognitieve taken/controletaken: geheugenspantaak non-verbaal, basisreactietijdtaak.

Samen bieden deze tien taken de mogelijkheid om alle bekende aan lezen en spellen gerelateerde cognitieve vaardigheden in samenhang met de lees- en spellingvaardigheid te onderzoeken. Door de prestaties op de verschillende subtests te combineren, kan bepaald worden of het cognitieve prestatieprofiel van een cliënt voldoet aan de criteria zoals geformuleerd in het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.